RADA PROGRAMOWA

Rada Programowa:

prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki – redaktor naczelny

dr Ewa Jaworska - dyrektor Wydawnictwa

Grażyna Kwiatkowska – sekretarz Wydawnictwa

Wydziałowi Redaktorzy Merytoryczni:

dr hab. inż. Wojciech Kruszyński, prof. nadzw. – redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych serii Biologia i Hodowla Zwierząt, przedstawiciel Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

prof. dr hab. inż. Ewelina Dziuba – redaktor merytoryczny, przedstawicielka Wydziału Nauk o Żywności

prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski – redaktor merytoryczny serii EJPAU Geodesy and Cartography oraz redaktor merytoryczny i przewodniczący Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum serii Geodesia et Descriptio Terrarum, przedstawiciel Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

prof. dr hab. inż. Zygmunt Owsiak – redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych serii Inżynieria Rolnicza, przedstawiciel Wydziału Rolniczego

dr hab. inż. Szymon Szewrański – redaktor merytoryczny, przedstawiciel Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

prof. dr hab. Małgorzata Robak – redaktor merytoryczny EJPAU serii Biotechnology, przedstawicielka Wydziału Nauk o Żywności

prof. dr hab. Jerzy Sobota – redaktor naczelny EJPAU i Acta Scientiarum Polonorum

prof. dr hab. Zofia Spiak – redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych serii Rolnictwo, przedstawicielka Wydziału Rolniczego

prof. dr hab. Danuta Witkowska – redaktor merytoryczny i przewodnicząca Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum serii Biotechnologia, przedstawicielka Wydziału Nauk o Żywności

prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – redaktor merytoryczny EJPAU serii Veterinary Medicine oraz redaktor i przewodniczący Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum serii Medicina Veterinaria, przedstawiciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp