GREEN ROOFS AND WALLS AS A SOLUTIONS SUPPORTING URBAN GREEN INFRASTRUCTURE. ZIELONE DACHY I ROŚLINNE ŚCIANY JAKO ROZWIĄZANIA WSPOMAGAJĄCE ZIELONĄ INFRASTRUKTURĘ MIAST. M.CCXXIX

Cena
50,00 zł
OPIS
ikona pdf SPIS TREŚCI

ROK WYDANIA
2020
LICZBA STRON 122
FORMAT
A4
OPRAWA
MIĘKKA
ISBN 978-83-7717-350-3
eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp