ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I REGIONY. WYBRANE PROBLEMY BADAWCZE I APLIKACYJNE MON. CCXXXIV

Cena
26,00 zł
OPIS
ikona pdf SPIS TREŚCI
ROK WYDANIA
2022
LICZBA STRON 248
FORMAT
B5
ISBN 978‑83‑7717‑365–7
eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp