HYDROGEOLOGIA Z PODSTAWAMI GEOLOGII

Cena
21,00 zł
OPIS

Wydanie III podręcznika przeznaczone jest dla studentów inżynierii oraz ochrony środowiska, inżynierii wodnej i melioracyjnej, a także gospodarki wodnej. W opracowaniu uwzględniono nowe przepisy prawa, zasady badań, dokumentowania i gospodarowania zasobami wód podziemnych, monitorowania oraz ochrony ilościowej i jakościowej wód. Poszerzono także wiadomości dotyczące podstaw modelowania przepływu wód podziemnych. Dołączono również nowe treści dotyczące dokumentacji hydrogeologicznej, regionalizacji hydrogeologicznej, występowania wód podziemnych na terenie Polski, a także map geologicznych. Optymalne rozwiązania projektowe możliwe są tylko przy ścisłej współpracy specjalistów inżynierii środowiska i gospodarki wodnej ze specjalistami z zakresu geologii, a szczególnie hydrogeologii i geologii inżynierskiej, by w praktyce zawodowej realizować projekty w zakresie budowy urządzeń wodnych i budowli wodnych oraz systemów melioracyjnych. Uzupełniony i poszerzony o nowe, dodatkowe wiadomości dotyczące hydrogeologii i podstaw geologii oraz o aktualne przepisy prawne podręcznik pomoże studentom – przyszłym specjalistom zrozumieć wpływ czynników naturalnych na właściwości systemu wód podziemnych oraz czynników antropogenicznych oddziałujących na ten system, by ich ingerencja przyczyniała się do poprawy środowiska naturalnego i zachowania jego równowagi.

ikona pdf SPIS TREŚCI

ROK WYDANIA
2007
LICZBA STRON 398
FORMAT
B5
OPRAWA
MIĘKKA
ISBN 978-83-60574-14-0
eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp