HYDRAULIKA I HYDROLOGIA

Cena
24,00 zł
AUTOR: SOBOTA JERZY
OPIS Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku budownictwo do nauki przedmiotu o tej samej nazwie.
Podręcznik podzielono na rozdziały zatytułowane zgodnie z tematami treści programowych standardu przedmiotu Hydraulika i hydrologia: ciśnienie i parcie hydrostatyczne, wypór, ruch cieczy, przepływ pod ciśnieniem, ruch w korytach otwartych, spiętrzenia, światło mostów i przepustów, ruch wód gruntowych, rowy i studnie, odwodnienie wykopów, filtracja w budownictwie, pomiary hydrometryczne, stany i przepływy w rzekach, bilans wody. Każdy z tematów został rozbudowany w takim zakresie, w jakim autor uznał to za stosowne dla inżyniera budownictwa. Na końcu każdego rozdziału podany jest wykaz literatury źródłowej oraz dodatkowej, w której można znaleźć treści pozwalające na rozszerzenie wiadomości z każdego rozdziału.

Podręcznik został poszerzony w stosunku do zakresu standardu z tego przedmiotu o rozdział Hydraulika mieszanin w rurociągach z uwagi na coraz częstszy kontakt inżynierów budowlanych z ta tematyką, zwłaszcza przy wydobyciu kruszywa spod wody lub budowlach transportujących ścieki.

ikona pdf SPIS TREŚCI

ROK WYDANIA
2004
LICZBA STRON 269
FORMAT
B5
OPRAWA
MIĘKKA
ISBN 83-89189-48-8
eeeeeeeeee 

Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

ul. Sopocka 23, 50–344 Wrocław
tel./faks +48 71 328 12 77
e-mail: wydawnictwo@upwr.edu.pl

 

logouwp